O logu

Vznik : rok 1993

Autor : Lucia Kočanová

Motív : Znak reprezentuje štvrť kruh, ako symbol Zeme, ktorej kúty sú spojené oblúkom predstavujúcim angličtinu, ako jazyk, spájajúci a zbližujúci ľudí z rôznych kútov Zeme a zároveň ako prostriedok komunikácie medzi nimi.